Madde 1: Veri Sorumlusu Hakkında

Kişisel verileriniz, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ("Kanun") kapsamında Makwin tarafından işlenebilecektir. Kanun kapsamında Makswin veri sorumlusu olarak kabul edilmektedir.

Madde 2: Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları

Kişisel verileriniz, Kanun’un 5 ve 6 numaralı maddelerinde listelenen kişisel verilerin işlenmesine ilişkin şartlara uygun olarak işlenmektedir.
Kişisel verilerinizin işlenmesi amaçları tahdidi olmamak üzere: Makswin’in ya da Makswin’in iş ortaklarının hukuki ve ticari güvenliğinin sağlanması, Makswin’in ticari faaliyetlerinin sürdürülmesi ile Makswin’in insan kaynakları ve istihdam politikalarının yönetilmesidir.
Kişisel verilerinizin hukuka aykırı olarak işlenmesinin ve verilerinize hukuka aykırı olarak erişilmesinin önlenmesi ve kişisel verilerinizin güvenli bir şekilde muhafaza edilmesi amacıyla her türlü gerekli teknik ve idari tedbir alınmaktadır.

Madde 3: Kişisel Verilerinizin Paylaşılması

Kişisel verileriniz, Makswin’in hissedarlarıyla, iş ortaklarıyla, tedarikçileriyle, dış hizmet sağlayıcılarıyla ve kanunen yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile Kanun’un 8 ve 9 numaralı maddelerinde belirtilen şartlara uygun olarak paylaşılabilecektir. Kişisel verilerinizin paylaşım amaçları tahdidi olmamak üzere: Makswin’in ya da Makswin’in iş ortaklarının hukuki ve ticari güvenliğinin sağlanması, Makswin’in ticari faaliyetlerinin sürdürülmesi ile Makswin’in insan kaynakları süreçlerinin ve istihdam politikalarının yönetilmesidir. Kişisel verilerinizin paylaşılması halinde gerekli güvenlik önlemleri alınmaktadır.

Madde 4: Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemleri ve Bunların Hukuki Sebepleri

Makswin faaliyetlerini sürdürmek amacıyla kişisel verilerinizi, anketler, İnternet siteleri, Makswin temsilcileri ve benzeri çeşitli kanallar vasıtasıyla toplamakta ve değişik hukuki sebeplerle Kanun’un 5 ve 6 numaralı maddelerinde listelenen şartlara uygun olarak işlemektedir.

Madde 5: Kişisel Verilerinize İlişkin Kanun’dan Doğan Haklarınız

Kanun gereğince kişisel verilerinize ilişkin olarak aşağıdaki haklara sahipsiniz:
Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme
Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
Kanun’un 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme
6 ve 7 numaralı maddeler uyarınca yapılan işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme
İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.
Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için Makswin’e www.fizbot.net adresinde bulunan iletişim yöntemlerinden birini seçerek yazılı olarak başvurabilir ve söz konusu başvuruyu aşağıda belirtilen adres bilgilerine gönderebilirsiniz. Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından yeni başvuru yöntemleri belirlenmesi halinde, bu yöntemler Makswin tarafından duyurulacaktır.
Bu kapsamda yapacağınız başvurular mümkün olan en kısa zaman diliminde ve en çok 30 gün içerisinde sonuçlandırılacaktır. Söz konusu başvurular şuan için ücretsizdir. Ancak Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun ücret tarifesi belirlemesi durumunda, bu tarifeye uygun olarak ücretlendirme yapılabilecektir.

Madde 6: Cookie Yönetimi

Fizbot.net tarafından Tanımlama Bilgilerinin Kullanımı
Web sitemiz sizi diğer web sitesi kullanıcılarından ayırt etmek için tanımlama bilgileri (çerezler) kullanır. Bu, web sitemizde gezinirken size iyi bir deneyim sunmamıza yardımcı olur ve aynı zamanda sitemizi iyileştirebilmemizi sağlar. Tanımlama bilgisi bir web sitesi tarafından sabit diskinize kopyalanan küçük bir metin dosyasıdır. Tanımlama bilgisi, kabul ettiğiniz takdirde, bilgisayarınıza koyduğumuz harfler ve rakamlardan oluşan küçük bir dosyadır.
Bu web sitesinde, müşterilerimizin gezinme deneyimini iyileştirmek için tanımlama bilgileri kullanılmaktadır. makswin.com, gizliliğinize önem verir; aşağıda, tanımlama bilgilerinde kullanılan bilgilerin detayları, bu bilgilerin kaydedilmesini nasıl engelleyebileceğiniz ve bunun gezinme deneyiminiz üzerindeki etkileri açıklanmıştır.
Tanımlama bilgilerini devre dışı bırakmak/etkinleştirmek.
Tarayıcınızın ayarlarını değiştirerek tanımlama bilgilerini etkinleştirebilir veya devre dışı bırakabilirsiniz. Fakat, tanımlama bilgilerini devre dışı bırakmanız durumunda, sitedeki bazı interaktif özellikleri kullanamayabilirsiniz. Güncel web sitelerinin büyük çoğunluğu, tarayıcı ayarlarınız üzerinden kaydedilen tanımlama bilgilerini kontrol eder. Hangi tanımlama bilgilerinin kaydedildiği ve onları nasıl yönetebileceğiniz veya silebileceğiniz hakkında daha fazla bilgi edinmek için www.allaboutcookies.org adresini ziyaret edebilirsiniz.
Web İşaretçileri
Makwin Gayrimenkul Teknolojileri web sayfası, bu sayfayı ziyaret eden kullanıcıları saymasına imkan tanıyan ve web işaretçileri olarak da bilinen (bazen temiz gifler olarak da adlandırılır) elektronik görüntüler içerir. Web işaretçileri, yalnızca tanımlama bilgisi sayısı, sayfa görüntüleme zamanı ve tarihi ile web işaretçilerinin bulunduğu sayfanın bir tanımlamasını içeren sınırlı bilgileri toplar.
Bilgilerinizin kullanılması
Bilgilerinizi (sizden veya üçüncü taraflardan aldığımız veya ürünlerimizi veya hizmetlerimizi kullanma şeklinizden öğrendiğimiz bilgilerinizi) aşağıdakiler dahil olmak üzere çeşitli amaçlarla kullanabiliriz:
Talep ettiğiniz tüm bilgileri, ürünleri ve hizmetleri sağlamak veya yönetmek
Bizimle iletişime geçtiğinizde sizi tanıyabilmek,
Genel idari amaçlar için,
Dolandırıcılık ve kara para aklamayı tespit edebilmek ve önleyebilmek,
Analizler yapmak ve müşteri profili çıkarmak
İlgilenebileceğiniz diğer ürün ve hizmetleri belirlemek, bu amaçlar doğrultusunda sizinle iletişime geçilmesini kabul etmeniz halinde sizi ürün ve hizmetlerimiz hakkında bilgilendirmek (detaylı bilgi için alt kısma bakınız).
Web sitemizde yer alan içeriğin sizin ve bilgisayarınız için en etkili şekilde sunulmasını sağlamak.
Seçmeniz durumunda hizmetlerimizin interaktif özelliklerinden yararlanmanıza imkan tanımak.
Hizmetlerimizdeki değişiklikler hakkında sizi bilgilendirmek. Aşağıdaki durumlarda da bilgilerinizi üçüncü taraflara aktarabiliriz:
Bizden yasal veya idari amaçlar için bilgi sağlamamız istenmişse,
Sirketlerimizin, müşterilerimizin veya diğerlerinin haklarını, mülkiyetini veya güvenliğini korumak için gerekliyse.
Mevcut veya ilerideki yasal işlemler ile ilgili olarak,
Şirketlerimiz veya varlıklarımızdan biri veya birden fazlasının satışı sürecinde veya sizinle yapmış olduğumuz müşteri sözleşmesi kapsamında haklarımızı aktarabileceğimiz kişilere,
Dolandırıcılık/kaybı önlemek amacıyla örneğin dolandırıcılıkla mücadele kurumlarına.
Bilgilerinizin güvenli bir şekilde ve bu gizlilik politikasına uygun olarak işleme alınmasını sağlamak için gerekli tüm adımları atacağız. Maalesef internet aracılığıyla bilgi aktarımı tamamen güvenli değildir. Kişisel verilerinizi korumak için elimizden geleni yapacağız ancak verilerinizin sitemize güvenli aktarımını garanti edemiyoruz; her türlü aktarımın riski size aittir. Bilgilerinizi aldıktan sonra izinsiz erişimi önlemek için sıkı prosedürler ve güvenlik özellikleri kullanılacaktır.

Makswin’in İletişim Bilgileri

Açıklanan haklarınızı kullanmak için gerekli kimlik bilgilerinizi, kullanmak istediğiniz hakkı ve talebinizin konusunu anlatan detaylı açıklamanızı içeren dilekçeyi Makswin Gayrimenkul Teknolojileri A.Ş Bilim Sokak Sun Plaza -4. Kat Maslak/İstanbul adresine iadeli taahhütlü mektup kullanarak gönderebilirsiniz. TİCARİ İLETİŞİM VE TİCARİ ELEKTRONİK İLETİLER HAKKINDA YÖNETMELİK hükümleri kapsamında Makswin, mal ve hizmetlerini tanıtmak, pazarlamak, işletmesini tanıtmak ya da kutlama ve temenni gibi içeriklerle tanınırlığını artırmak amacıyla kullanıcıların elektronik iletişim adreslerine gönderdiği ticari elektronik iletiler için onay alır. Onay, reddetme hakkı kullanılıncaya kadar geçerlidir.

Sorular

Herhangi bir sorunuz için [email protected] adresine e-posta gönderebilirsiniz.